Khác biệt giữa các bản “Thành viên:ElbertLanham”

Từ Web chia sẽ
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “I'm Elbert (24) from Houten, Netherlands. <br>I'm learning French literature at a local college and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job…”)
 
(Không có sự khác biệt)

Bản hiện tại lúc 05:09, ngày 11 tháng 11 năm 2019

I'm Elbert (24) from Houten, Netherlands.
I'm learning French literature at a local college and I'm just about to graduate.
I have a part time job in a post office.

Feel free to visit my blog ... https://kokoakeiko.com/pages/japanese-90s-vaporwave-aesthetic-to-fashion-world-kokoakeiko